Відповідальність

Ristone Holdings керується українським законодавством, нормами і положеннями якого регулюють сфери діяльності холдингу. Всі підприємства холдингу дотримуються міжнародних стандартів і норм ведення діяльності. Зокрема, стандартів екологічної та соціальної сталості Міжнародної фінансової корпорації (IFC); відповідальної фінансової, екологічної та соціальної політики Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), інших міжнародних і європейських стандартів, відображених в умовах Угоди про Асоціацію між Україною та Європейським союзом.
Заявлена нами мета сталого розвитку, як одного з лідерів агропромислового комплексу України, реалізується через ключові принципи досягнення виробничо-фінансової стабільності, продовольчої безпеки, екологічної сталості, збереження навколишнього середовища, впровадження інновацій, розширення диференціації та масштабів діяльності. Дотримання цих принципів є фундаментом формування корпоративної культури, відповідальності та основою для подальших досягнень.

Консолідуючою складової Ristone Holdings є європейські компанії. Ми з самого початку були орієнтовані на європейські норми ведення бізнесу, що базуються на взаємовідповідальності і вичерпному виконанні взятих на себе зобов’язань перед фінансовими партнерами, бізнес-контрагентами, споживачами продукції холдингу. Ми розуміємо, що тільки разом з партнерами (бізнес-партнери, товариства, НУО ) ми можемо рости і вдосконалюватися в рамках стратегії сталого розвитку, тому сумлінне та відповідальне партнерство – один із наших ключових принципів у розробці та реалізації проєктів і програм.
Ristone Holdings чітко дотримується міжнародних стандартів фінансової звітності. З 2012 року нашим партнером є міжнародне об’єднання аудиторських і консультаційних компаній BDO зі штаб-квартирою в Бельгії, що є п’ятим у світі (після «великої четвірки») об’єднанням, що надає послуги в сфері аудиту та консалтингу.
Ми приймаємо стратегічні рішення розвитку холдингу на підставі аналізу та рекомендацій BDO, демонструючи високі показники успішності, стабільності і динаміки розвитку.
З 2019 року група компаній Riston Holdings офіційно стала членом Європейської Бізнес Асоціації (EBA) отримавши відповідний сертифікат. Рішення про приєднання RH було прийнято на засіданні правління Асоціації.
Європейська Бізнес Асоціація – найбільше об’єднання іноземного, європейського та вітчизняного бізнесу в Україні, це наймасштабніше ділове співтовариство, яке об’єднує понад 1000 компаній, які працюють на українському ринку, розділяють європейські принципи і стандарти бізнесу.

Якість і безпека продукту

Ristone Holdings є вертикально інтегрованою агропромисловою структурою, що охоплює всі етапи виробництва, переробки і реалізації продовольчої продукції: вирощування продовольчої сировини (зернові і олійні культури, овочі, гриби, м’ясні і молочні ферми), її зберігання (елеватори, холодильники), первинна переробка (борошномельний комбінат), виготовлення готової харчової продукції (хлібозаводи, олійноекстракційний завод, овочівництво та ін.), а також має структури оптово-роздрібної торгівлі сільськогосподарською сировиною і готовою харчовою продукцією.

На всіх етапах виробництва здійснюється стабільний лабораторний і технологічний контроль якості продукції. Системи менеджменту якості та безпеки харчової продукції на підприємствах холдингу розробляються і впроваджуються на основі аналізу ризиків та критичних точок контролю, частина підприємств вже сертифікована на відповідність вимогам ключових стандартів управління, встановлених Міжнародною Організацією Стандартизації (ISO, International Organization for Standardization).

Робочий персонал, умови праці, техногенна безпека

Для Ristone Holdings наші трудові ресурси є найважливішим активом, здорові відносини між персоналом і керівництвом служать однією з основних складових успішної діяльності підприємств холдингу.
Захист основних прав працівників, справедливе поводження з ними, забезпечення безпечних і здорових умови праці дозволяють нам зміцнювати лояльність працівників і зберігати кадри, досягати високих фінансових та кількісних характеристик результатів роботи, високої якості продукції холдингу.
Наші співробітники проходять навчальні програми з підвищення кваліфікації, з охорони праці та техногенної безпеки відповідно до державних стандартів і нормативних актів холдингу.
Щоб наша команда і технологічний ланцюжок були в цілісності та безпеці, не являли собою техногенної загрози для здоров’я людей і навколишнього середовища, Ristone Holdings дотримується наступних правил контролю і техніки безпеки:

  • Забезпечує регулярне технічне обслуговування і проводить щоквартальні перевірки безпеки всіх своїх об’єктів і обладнання;
  • Здійснює дотримання санітарно-епідеміологічних норм і правил, пропускний режим на тих об’єктах, де сировина та готова продукція вимагає особливого захисту від впливу потенційних шкідливих факторів.
  • Надає співробітникам на тих етапах технологічного ланцюжка, де в цьому є нормативна необхідність, індивідуальні засоби захисту.
  • Купує техніку і обладнання, що відповідає жорстким критеріям техногенної безпеки та забезпечує комфортні умови праці.
  • На регулярній основі проводить різні навчальні програми для персоналу підприємств.

Холдинг реалізує політику балансу інтересів з найманим персоналом через плідну співпрацю із Всеукраїнською профспілкою працівників харчової, переробної промисловості та суміжних галузей. На підприємствах холдингу створені умови для роботи 21 первинної профспілкової організації.

Крім створення умов для професійного зростання, забезпечення умов праці та відпочинку, стабільної і стимулюючої оплати праці персоналу, Ristone Holdings реалізує багатопланову політику соціальної відповідальності (див. розділ «Соціальні проєкти»).

Запобігання та усунення забруднення навколишнього середовища

Активне розширення сфер і географії діяльності Ristone Holdings, впровадження нових технологій і виробництв зобов’язує нас з особливою увагою і ретельністю реалізовувати корпоративну політику щодо запобігання завданню потенційної шкоди екології територій – не допускати забруднення повітря, води та землі. Насамперед це досягається завдяки впровадженню в свою господарську діяльність екологічно безпечних технологій виробництва, методів запобігання, а також моніторингу навколишнього середовища. Наші цілі – зберегти природні ресурси та їх якісні характеристики, зменшити відходи.
Будучи структурою агропромислового бізнесу, Ristone Holdings дуже серйозно ставиться до турботи про землю сільськогосподарського призначення, яка є одним із основних виробничих ресурсів. Ми реалізуємо систему сівозміни на всіх наших полях, щоб запобігти виснаженню і безпліддю земельних масивів, накопиченню шкідників і ерозії ґрунту.
Сільськогосподарські підприємства Ristone Holdings використовують добрива та засоби захисту рослин кращої якості, що мають всі необхідні сертифікати євростандарту. Наші агрономи і технологи розраховують необхідні дозування для застосування такої продукції. Ми активно співпрацюємо і відкриті для контролю з боку державних органів екологічної інспекції.

СХЕМА: КАРТА ЗЕМЕЛЬНЫХ МАССИВОВ ХОЛДИНГА

На підприємствах холдингу, як складова частина ідеї безвідходного виробництва, реалізується програма переходу на вироблення теплоносія від альтернативних (відновлюваних) джерел тепла. Зокрема такий проєкт реалізований на комплексі з переробки олійних культур, де в якості палива використовуються відходи виробництва – лушпиння. У найближчій перспективі планується реалізація проєкту будівництва власного корпоративного виробництва пелет для котелень на альтернативному паливі.

Ми прагнемо зберегти використовувані нами природні ресурси здоровими і доглянутими. Охорона і збереження біорізноманіття та екосистеми служать важливою умовою сталого розвитку Ristone Holdings.

Подальша діяльність і розвиток холдингу передбачають інтеграцію придбаного фінансово-господарського, технологічного і соціального досвіду, заснованого на багатогранній турботі про бездоганну якість продукції, про трудові ресурси, про місцеві громади і навколишнє середовище в довгостроковій перспективі для поліпшення фінансової, соціальної та технологічної репутації Ristone Holdings.